Friday, February 23, 2018

.
Breaking News

கார்த்திகைக்குருவியே!.. ரதிமோகன்.

கார்த்திகைக்குருவியே!.. ரதிமோகன்.

கார்த்திகைக்குருவி கார்த்திகைக்குருவி
காவியநாயகரை கண்டு சொல்லாயோ
கந்தகப்புகையை சுவாசித்ததில்லை
கானக இருட்டிலும் நடந்ததில்லை..

கண்விழித்துக்காவல் காக்கவில்லை
கடல்கடந்து பலகாலமானாலும் இன்னும்
மண்நினைவுகளை சுமந்தபடி
மனதிற்குள் வேர்க்கிறோம் தவிக்கிறோம்

எமக்காய் ஈந்த தியாகங்களை
நினைக்காத நாளில்லை நினைக்காது
நாமிருந்தால் தமிழன் என்று
சொல்வதற்கு எமக்கில்லை அருகதை..

கல்லறை கதவுகளை தட்டிச்சொல்லு
மாவீரர் கல்லறையில் மலர் தூவிச்சொல்லு
கானமிசைத்துச் சொல்லு கார்த்திகைக்குருவியே
காவியநாயகரை மனதில் நாம் சுமக்கிறோமென…

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *