Saturday, February 24, 2018

.
Breaking News
 • இதுதான் வாழ்க்கை!

  ஏழையாய் இருந்தாலென்ன செல்வந்தனாய் செழித்தாலென்ன மண்ணில் விழுந்து மடிந்தவுடன் புதைக்கப்படுவர் அல்ல எரிக்கப ...

  ஏழையாய் இருந்தாலென்ன செல்வந்தனாய் செழித்தாலென்ன மண்ணில் விழுந்து மடிந்தவுடன் புதைக்கப்படுவர் அல்ல எரிக்கப்படுவர் அறிஞராய் இருந்தாலென்ன முட்டாளாய் வாழ்ந்தாலென்ன ஆயுளதுவும் முடிந்து விட்டால் எரித்திடுவர ...

  Read more
 • மெல்லிசை மறைந்தது!

  மெல்லிசை தந்த மன்னா நீவிர் தமிழர் இல்லமெலாம் இசையாய் நிற்கின்றீர் வெல்லமாய் இனிக்கும் திரையிசையில் எல்லோர ...

  மெல்லிசை தந்த மன்னா நீவிர் தமிழர் இல்லமெலாம் இசையாய் நிற்கின்றீர் வெல்லமாய் இனிக்கும் திரையிசையில் எல்லோருக்குமே சுவை அங்கிருக்கும் காலங்களில் வசந்தமே உம் இசையும் மல்லிகையாய் எத்திசையும் மணக்கும் வல்ல ...

  Read more
 • மழைச் சுவடுகள்…

  இரவுப் பாடல்களின் இனிமையைப் போலவே பகலில் பெய்யும் மழையும் மனதுள்மூளும் நெருப்பின் குளிர்ச்சிதான்.. சின்னத ...

  இரவுப் பாடல்களின் இனிமையைப் போலவே பகலில் பெய்யும் மழையும் மனதுள்மூளும் நெருப்பின் குளிர்ச்சிதான்.. சின்னதாகக் கையில் குத்திய தடுப்பூசியின் பெரிய வட்டத்தைப் போலவே மனதுள் பெரிதுபெரிதாக இருக்கிறது அந்தச் ...

  Read more
 • ஒரு கண்ணாடி இரவில்!

  குருவிகள் கூடடங்கும் பொழுதில் இருட்டோடு அப்பிக்கொள்ளும் அமைதியின் போராட்டம், அதை இதை என எதையெதையோ வாரி மன ...

  குருவிகள் கூடடங்கும் பொழுதில் இருட்டோடு அப்பிக்கொள்ளும் அமைதியின் போராட்டம், அதை இதை என எதையெதையோ வாரி மனதிற்குள் போட்டுக்கொண்டு தவிக்கும் வதை, உள்ளே தூக்கிலிடும் வார்த்தைகளாய் வாழ்வின் கணங்கள் மௌனங்க ...

  Read more
 • எம்மோடே வாழுகின்றார் !

  மண்ணிலே உள்ளவர்கள் > மனம்மகிழ இசையமைத்த > மெல்லிசையின் மன்னனே > விரைவாகப் போனதேனோ > > விண்ணிலே உள்ளவரும் ...

  மண்ணிலே உள்ளவர்கள் > மனம்மகிழ இசையமைத்த > மெல்லிசையின் மன்னனே > விரைவாகப் போனதேனோ > > விண்ணிலே உள்ளவரும் > மெல்லிசையைக் கேட்பதற்கு > விரும்பியுனை அழைத்ததனால் > விண்ணோக்கிச் சென்றனையோ > > கண்ணதாசன் வால ...

  Read more
 • தேக்கு மரத் தேரே ..

  வான் வெளியாடும் ஒளிப்பொட்டுக்கள் பிடுங்கி பண்பாடும் பொன்னுடல் போர்த்த உடைமினுங்க.. ஆபரணங்களைப் போட்டு, இள ...

  வான் வெளியாடும் ஒளிப்பொட்டுக்கள் பிடுங்கி பண்பாடும் பொன்னுடல் போர்த்த உடைமினுங்க.. ஆபரணங்களைப் போட்டு, இளமைச் சூட்டில் வளமைச் சொத்து சூடி சோதியாய் பாதியாய்த் தெரியும். குலுக்கி மினுக்கி அபிநயப் பிடிப் ...

  Read more
 • கிருசாந்திகளின் குருதி இன்னும் காயவில்லை

  ஆடிப்பிறப்பின் அதிகாலை காரைநகரின் கடக்கரைக் கிராமங்களிலொன்றில் வெள்ளரசுக்கிளையொன்றில் தற்கொலை செய்து கொண் ...

  ஆடிப்பிறப்பின் அதிகாலை காரைநகரின் கடக்கரைக் கிராமங்களிலொன்றில் வெள்ளரசுக்கிளையொன்றில் தற்கொலை செய்து கொண்ட புத்தரின் பிணம் அனாதரவாய் ஆடிக்கொண்டிருந்தது காலைப்பத்திரிகை சட்டத்ததால் கட்டப்பட்ட சதிகாரர்க ...

  Read more
 • என் உயிர் பிச்சுத் தின்பவளே.. ​

  சிட்டுக்குருவியின் கால்களைப்போல்தான் நெஞ்சில் பாதம் பதிப்பாய்.. மீசைப் பிடித்திழுத்து – எனக்கு வலிக்க வலி ...

  சிட்டுக்குருவியின் கால்களைப்போல்தான் நெஞ்சில் பாதம் பதிப்பாய்.. மீசைப் பிடித்திழுத்து – எனக்கு வலிக்க வலிக்க நீ-சிரிப்பாய்.. எச்சில்’ வேண்டாமென்பேன் வேண்டுமென்று அழுது வாயிலிருந்துப் பிடுங்கித் தின்பா ...

  Read more
 • நம் காதல்…

  எனக்கு .... காதல் தந்தவளே .... இன்றும் இருப்பாய் இருக்கிறது - நம் காதல் ....!!! காதல் கடைதான் மூடபட்டு .. ...

  எனக்கு .... காதல் தந்தவளே .... இன்றும் இருப்பாய் இருக்கிறது - நம் காதல் ....!!! காதல் கடைதான் மூடபட்டு ... இருக்கிறது ..... வெற்றிடமாகவில்லை ... நம் காதல் ....!!! + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவித ...

  Read more
 • அழியவே மாட்டாய்

  கவிதையால் உன்னை .... அழவைக்கவில்லை.... உன்னை காதலித்ததால் ... கவிதையால் அழுகிறேன் ....!!! எம் விடுதலை பேர ...

  கவிதையால் உன்னை .... அழவைக்கவில்லை.... உன்னை காதலித்ததால் ... கவிதையால் அழுகிறேன் ....!!! எம் விடுதலை பேராட்டத்தின் .... வடுபோல் தான் நீயும் ... அழியவே மாட்டாய் ....!!! நீ நெருப்பு -என்னை தீபமாக்கவதும ...

  Read more