அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளம் நடாத்திய அமரர் அருண்விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்!

 ›  ›  › அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளம் நடாத்திய அமரர் அருண்விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்!

செய்திகள்+,நிகழ்வுகள்

அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளம் நடாத்திய அமரர் அருண்விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்!

அமரர் அருண்விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்
****************************************************************

1 ஆம் இடம்  ” ஜென்மநிழல் ”      –    கெகிறாவ ஷகானா
கெகிறாவ – ஶ்ரீ லங்கா

2 ஆம் இடம்  ” காதல்கவிதை விலாசம் ”  மொகமட் ராபி
356/7 கண்டி வீதி
பாலையூற்று – திருகோணமலை

3 ஆம் இடம்     ” அரங்கன் கணக்கு “.    என்.கணேசன்
W- 80 கோவைபுகார்
கோயமுத்தூர் 641042
தமிழ்நாடு – இந்தியா

ஆறுதல் பரிசுபெறுபவர்கள்
*************************

1) எனக்குள் நானாகி –   கே .ஆர் . டேவிட்
ஆனைக்கோட்டை , யாழ்ப்பாணம்.

2) மனுஷ்யம்.          –    சபியா

3) வெ. வண்ணத்துப்பூச்சிகள் – சுசிலா அரவிந்தன்

4) கானல் நீர்.  –   சு. இராசமணிக்கம் ( அண்டனூர் சுரா )
தமிழ் ஆசிரியர் , தமிழ்நாடு , இந்தியா

5) எலிப்பொறி நீதி –   சண்முகலிங்கம் ராஜீவன்
சுபா அகம், இல 8 பிரதானவீதி
பெரியகல்லாறு , கல்லாறு
ஶ்ரீ லங்கா.

Share this Post:
அக்கினிக்குஞ்சு இணையத்தளம் நடாத்திய அமரர் அருண்விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்! Reviewed by on January 13, 2017 .

அமரர் அருண்விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள் **************************************************************** 1 ஆம் இடம்  ” ஜென்மநிழல் ”      –    கெகிறாவ ஷகானா கெகிறாவ – ஶ்ரீ லங்கா 2 ஆம் இடம்  ” காதல்கவிதை விலாசம் ”  மொகமட் ராபி 356/7 கண்டி வீதி பாலையூற்று – திருகோணமலை 3 ஆம் இடம்     ” அரங்கன் கணக்கு “.    என்.கணேசன் W- 80 கோவைபுகார் கோயமுத்தூர் 641042 தமிழ்நாடு – இந்தியா ஆறுதல் பரிசுபெறுபவர்கள் *************************

ABOUT AUTHOR /