ஈழம் – சே யின் கோபக்கவி!‏

 ›  › ஈழம் – சே யின் கோபக்கவி!‏

கவிதைகள்

ஈழம் – சே யின் கோபக்கவி!‏

நாங்கள்’
புசிப்பது தசை
புணர்வது பிணம்
முகர்வது ரத்தம்

நாற் சுவர்களுக்குள்
நடப்பதை
நாற்சந்தியில் நடத்துவோம்
அது ‘தாரமாக’ இருந்தாலும்,
மூலை முடுக்கெல்லாம்
தேடி ஒதுங்கமாட்டோம்

‘தங்கை’ ஒருத்தி இருந்தால்
அம்மணமாக்கி ரசிப்போம்
‘தோழி’ ஒருத்தி கிடைத்தால்
அதிரப்புணர்வோம்

நண்பர்கள்
குழுவாக சேர்ந்தால்
‘தாயையும்’ கூட்டாக
புணர்வோம்
‘அக்காளை’
நீலப்படம் எடுத்து
காசு பார்ப்போம்

‘நாங்கள்’ யார்?

பிரித்தானியாவின்
‘சனல் 4’ பார்த்திருந்தால்,
எங்கள் ‘குலம் கோத்திரம்’
பற்றியெல்லாம்
உங்களுக்கு
சொல்ல வேண்டியதில்லை!

தாயக கவிஞர்,
-அ.ஈழம் சேகுவேரா-
(இலங்கை, முல்லைத்தீவிலிருந்து)

Share this Post:
ஈழம் – சே யின் கோபக்கவி!‏ Reviewed by on November 9, 2015 .

நாங்கள்’ புசிப்பது தசை புணர்வது பிணம் முகர்வது ரத்தம் நாற் சுவர்களுக்குள் நடப்பதை நாற்சந்தியில் நடத்துவோம் அது ‘தாரமாக’ இருந்தாலும், மூலை முடுக்கெல்லாம் தேடி ஒதுங்கமாட்டோம் ‘தங்கை’ ஒருத்தி இருந்தால் அம்மணமாக்கி ரசிப்போம் ‘தோழி’ ஒருத்தி கிடைத்தால் அதிரப்புணர்வோம் நண்பர்கள் குழுவாக சேர்ந்தால் ‘தாயையும்’ கூட்டாக புணர்வோம் ‘அக்காளை’ நீலப்படம் எடுத்து காசு பார்ப்போம் ‘நாங்கள்’ யார்? பிரித்தானியாவின் ‘சனல் 4’ பார்த்திருந்தால், எங்கள் ‘குலம் கோத்திரம்’ பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை! தாயக கவிஞர், -அ.ஈழம்

ABOUT AUTHOR /